Edukeet (info)

Onderwijs eigen en -aardigheden op alfabet
Edukeet.nl is een zogenaamde blog en -als zodanig- een verzamelplaats van onderwijs eigen en onderwijsaardigheden die vooral zijn bedoeld voor onderwijzers, leerkrachten, leraren en docenten.

Search
Een blog (als Edukeet.nl) bestaat uit een lange lijst van berichten, waarbij het meest recente bericht bovenaan staat. Een blog voorziet in een zoekfunctie, om in deze lange lijst van berichten te kunnen zoeken en het is zeker raadzaam om deze zoekfunctie te gebruiken.

Menu
Op Edukeet.nl is een menu met thematische pagina’s op alfabet opgenomen, die verwijzingen naar eerder gepubliceerde berichten bevatten. Het menu zodanig vormgegeven, dat de afzonderlijke verwijzingen naar eerder gepubliceerde berichten ook als Twitterberichtjes zijn te gebruiken.

Inhoud
De inhoud van deze blog (zogenaamde hyperlinks inbegrepen) kan op elk moment en zonder aankondiging, worden verwijderd, worden aangepast, of worden aangevuld en deze is, inclusief merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d., beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan de auteur of aan derden: de materialen in deze blog mogen slechts voor eigen en niet-commercieel gebruik, worden weergegeven en worden afgedrukt.

Hyperlinks
In deze blog zijn hyperlinks naar websites, blogs of pagina’s van derden opgenomen. Het plaatsen van deze links impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud van de websites, blogs of pagina’s, waarnaar deze links verwijzen en de auteur kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken van deze websites, blogs en pagina’s, of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Werking
De auteur geeft geen garanties voor de goede werking van deze blog en hij kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking, of tijdelijke onbeschikbaarheid van deze blog, of voor enige vorm van schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van deze blog.

Reageren
Het is mogelijk om op de berichten in deze blog te reageren en de auteur nodigt u/je ook van harte uit om dit te doen: door uw/jouw bijdrage wordt de kwaliteit en de levendigheid van deze blog mogelijk vele malen groter.

H.W. Hilgersom
Docent ICT te Groningen
en auteur van eduKEET

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: