Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Een andere blik op de wereld

15/01/2016

Na een vakantie in een land als India kun je je studenten een andere blik op de wereld geven. Het beste kun je hiervoor wat highlights noemen, die je zijn opgevallen. Ik noem zeven voorbeelden.

Koe in India

1. Veel mensen

Er zijn overal mensen. Gelukkig kom ik uit Nederland en ben ik gewend aan veel mensen per vierkante kilometer, dus dat scheelt. Hindoes en moslims leven bovendien vredig naast en door elkaar … een aantal politici zou eens naar India op excursie moeten gaan.

2. Veel werkgelegenheid

Wij hebben nu bijna elk loket en pompbediende weg gereorganiseerd, maar als je in een café in India afrekent kan het maar zo zijn dat je met twee bedienden te maken krijgt: één maakt de rekening op en de ander opent met een sleuteltje het geldlaatje en geeft je het wisselgeld terug.

3. Veel geld

Voor pak weg driehonderd Euro krijg je veel geld (Indian Roepies). Als westerse toerist ben je dus behoorlijk rijk als je bedenkt dat een flesje cola 30 Roepies kost. Het is een belevenis als je dat geld bij de “lokale” bankier haalt, die de Roepies opdiept uit een grote lade met stapels ogenschijnlijk ongesorteerde bankbiljetten.

4. Veel afval

De aanvoer van verpakte producten en het ontbreken van een vuilnisophaaldienst gaan slecht samen. Nog niet zo heel lang geleden bestond het huisvuil hier uit louter GFT-afval. Nu zie je overal zwerfplastic, dat ook in de magen van de heilige koe belanden, of ter plekke op straat worden verbrand.

5. Veel geuren

Zo weinig als je op straat in Nederland ruikt, zoveel te meer ruik je in India. Je ruikt niet alleen smog, koemest, urine, verbrand plastic en van alles dat je niet direct kunt thuisbrengen: de “geuren” lijken bovendien veel intenser en zijn meer aanwezig dan in ons koude kikkerlandje.

6. Vaak stroomuitval

Het is ongekend, het kristalhelder leidingwater, het aardgas en de ononderbroken elektriciteit waarover wij dagelijks beschikken. In India durf ik het water niet te drinken en op de plaats waar ik verbleef viel de stroom bijna dagelijks uit.

7. Geen WC thuis en geen toiletpapier

Het meest schokkende voor studenten is, als je hen verteld dat hele volksstammen thuis niet over een WC beschikken en daarom voor hun dagelijkse behoeften op pad moeten en het veld in gaan. In plaats van toiletpapier nemen zij dan een potje water mee.

 

5 tips bij het geven van feedback

13/06/2014

In een interne scholing effectieve didactiek verzorgd de heer Broesder (trainer Remco Broesder Didactiek) leren we hoe we het geven van feedback als effectief didactisch handelen kunnen inzetten. Waardevol!

Topsport is het resultaat van inzet
Figuur: Topsport is het resultaat van inzet en (juiste) inzet is topsport!

De heer Broesder besluit de scholing met veel tips voor feedback en een Growth Mindset, die hieronder in vijf punten worden samengevat.

1. Daag de leerlingen met een fixed mindset uit. Laat de leerlingen risico’s nemen en zeg dat dat het durven en het doen belangrijker zijn dan het resultaat of de netheid van het werk.

2. Bespreek het leerproces, niet het resultaat. Laat een leerling zien hoe hij vooruit gaat door zijn inspanning. Leg de nadruk op het aanleren van vaardigheden en minder op prestaties, want deze zullen met de inzet meegroeien! Geef voorbeelden van bekende mensen en laat telkens zien hoe belangrijk inspanning is voor het leveren van topprestaties en om iets te bereiken!

3. Geef weinig beloningen en complimenten. Geef alleen een beloning of compliment bij gedrag en inzet die je nog niet eerder hebt beloond of gecomplimenteerd, zodat de leerling de intrinsieke beloning van het volbrengen van een taak leert zien.

4. Leer leerlingen om zichzelf te evalueren. Laat de leerlingen ervaren wat het resultaat van een (juiste) inspanning is en gebruik dit om in de toekomst aan te refereren.

5. Neem je eigen mindset onder de loep: leer je elke dag van jouw leerlingen en gebruik je je werk om jezelf te ontwikkelen?

Twitter Fame-Activity matrix

25/04/2014

Ooit afgevraagd hoe Twitter je ranked en ziet? Misschien wel zo …

Twitter Fame-Activity matrix anomiem

Twitter kan alle Twitter accounts indelen op basis van:
1. Beroemdheid het relatieve aantal volgers van een Twitter account.
2. Activiteit het relatieve aantal tweets van dat Twitter account.

Twitter verkrijgt daarmee vier soorten accounts:
1. Associate een [normale] Twitteraar(ster).
2. Booster een enthousiaste promotor binnen de categorie.
3. Diamond een Twitterster, of Twitterschitter.
4. Celebrity een beroemd persoon.

Het spreekt voor zich dat Twitter tweets van Boosters, Celebrities en Diamamonds bij een bepaalde hashtag langer aan Top laat staan, terwijl tweets van Associates relatief sneller onder All worden ingedeeld. Veel Celebrities en Diamamonds zullen bovendien een zogenaamde Twitter verified account hebben, dat met het speciale icoontje wordt aangeduid.

Het spreekt ook voor zich dat de werkelijke posities van de Twitter accounts op een continuüm zullen liggen, dat er meer variabelen bij de Twitter rankings worden betrokken en dat de absolute waarden van de assen afhankelijk zullen zijn van de categorie waarin men actief is.

Indien we de grens bij 20.000+ volgers en 20.000+ tweets leggen, dan blijkt voor volgers en ‘govolgden’ van @edukeet de verhouding tussen Asscociates, Boosters, Celebrities en Diamands ongeveer 100:10:1:1 te zijn. En u weet nu wat voor Twitteraar(ster) u nu bent.

Overzicht van vlakke (2D) en ruimtelijke (3D) meetkundige figuren

02/04/2014

Meetkundige figuren


VIDEO
Voor: VO, klas 1 – VO, klas 2
Lengte: 3:00 minuten

Meetkundige figuren kom je overal tegen. Een architect gebruikt deze figuren bij het ontwerpen. Hoe maak je van een 2D een 3D tekening? Zie: Vlakke en ruimtelijke figuren [VIDEO]


Presenteren: niet precies zeggen wat men ziet

22/03/2014

Het is een hele kunst om een juiste balans en kadans tussen (jo)uw verhaal en Prezi- of PowerPointplaatjes te vinden.

Diaprojector

In een fotoboek stond eens de gouden tip om bij een diavoorstelling (die bestonden toen nog) niet precies te zeggen wat men ziet. Dus niet:

“Hier zie je Jantje met ‘n schepje en emmertje op ‘t strand … “

Je zou –bijvoorbeeld– beter een verhaal als volgt kunnen vertellen bij de dia van Jantje op het strand:

“Wij zijn dit jaar in Scheveningen op vakantie. Je treft ons elke dag op het strand. We bezoeken ook Madurodam, Panorama Mesdag, het Gemeentemuseum en het Museon … ”

Voor een Prezi- of PowerPointpresentatie geldt eigenlijk hetzelfde als bij een diavoorstelling: lees niet voor wat op de dia staat en zet op de dia ook niet (te) veel tekst, omdat mensen anders lezen (in plaats van luisteren).

Nogmaals, zo vertellen is wel een hele kunst en hiervoor is ook een goede voorbereiding nodig: zorg daarbij vooral dat uw dia’s het verhaal -als de stokken van een tent- ondersteunen.

Tegelwijsheid (6)

05/11/2013

Wel verdraaid …

Verdraaide tegelwijsheid

Zie ook: Tegelwijsheid (5)

Rekenen met tijdsverschillen

13/10/2013

De leerlingen ontvingen tijdens een les Rekenen het onderstaande vluchtschema en op het whiteboard had ik de volgende tijdsverschillen met Amsterdam opgeschreven: Detroit -6 uur en Phoenix -8 uur. Ik stelde de vraag: hoelang is de totale reisduur van Amsterdam naar Phoenix?

Time Table

Figuur 1: vluchtschema Amsterdam – Phoenix

Studenten bleken moeite te hebben met de abstracte aanduiding van de tijdsverschillen met Amsterdam, dus met: Detroit -6 uur en Phoenix -8 uur. Ze zagen niet direct wat deze tijdsverschillen betekenden en dat er ook binnen de Verenigde Staten dus nog een tijdsverschil van een paar uren is.

KLM-vliegtuig

Figuur 2: KLM-vliegtuig

Nadat ik merkte dat de studenten moeite bleken te hebben met de aanduiding van de tijdsverschillen, opperde ik dat je -direct nadat je op Phoenix bent aangekomen- naar huis, familie, partner, of vrienden in Amsterdam belt en vroeg hen: hoe laat zal het dan in Amsterdam zijn?

Toen ik de abstracte tijdsverschillen zo in de context zette, was het voor de studenten wel direct duidelijk wat de tijdsverschillen inhielden en ze noemden moeiteloos de tijd in Amsterdam (23:07 uur).

Werken met vaste structuren voor lesgeven

02/09/2013

Powerpoint Windows 7

Kies er bij voorkeur voor om zoveel mogelijk met vaste structuren te werken bij het lesgeven. Het werken met vaste structuren biedt leerlingen helderheid en herkenbaarheid.

Vaste structuren op alle niveau’s bij het lesgeven

In de post Flipped Classroom in Moodle beschreven we op welke wijze de lesstof in een periode (van tien weken) wordt gestructureerd in cursus (course), module en les (lesson) en hoe de lesstof in een elektronische leeromgeving (Moodle) wordt opgeslagen.

In een lesblok (of blokuur) hanteren we een andere vaste structuur. Een lesblok kan (bijvoorbeeld) worden opgebouwd uit vier vaste delen, zoals dit bij Rekenblokken wordt gedaan: een start, een instructie, de reflectie en een verlengde instructie. We gebruiken een eenvoudige PowerPoint presentatie om de vaste structuur te ondersteunen.

In de lesblokken gebruikte opdrachten en practica bouwen we ook volgens een vaste structuur op. We hanteren hiervoor bijvoorbeeld een ‘template’ met gestandaardiseerde onderdelen.

De effecten van vaste structuren

Een effect van het werken met vaste structuren is dat deze houvast biedt voor de studenten, dus ook veiligheid.

Een tweede effect is dat het ook makkelijker is om lessen voor te bereiden: de docent kan zich volledig op de inhoud van zijn lesblokken richten en hoeft niet meer bij de vorm ervan stil te staan.

Een derde effect is dat met het gebruik van vaste structuren en ‘templates’ ook het gebruik en de inzet van digitale leermiddelen wordt vereenvoudigd.

Flipped Classroom in Moodle

30/08/2013

Inleiding
Het is altijd een hele uitdaging om de lesstof in de tijd te plannen. De uitdaging lijkt nog groter als we het concept van de Flipped Classroom in Moodle willen opnemen. In dit artikel doen we een poging daartoe.

Indeling in tijd
We delen de lesstof op drie niveau’s op: Course, Module en Lesson. Een ‘Course’ neemt een periode (van tien) weken, ofwel: een half semester. Een ‘Module’ neemt een week en in een week komen verschillende ‘Lessons’ aan bod.

Flipped Classroom

Les: Course, Module en Lessons
We gebruiken de Moodle les om een Course, een Module, of om de Lessons te beschrijven.
1. Een ‘Course’ krijgt een code met 0 als volgnummer, bijvoorbeeld: MWS0 (Installing and Configuring Microsoft Windows 7 Client).
2. Een ‘Module’ krijgt de code met een nummer 1 t/m 9, bijvoorbeeld: MWS5 (Configuring Wireless Network Connections).
3. Een ‘Lesson’ krijgt daarnaast ook nog een extra .prefix, bijvoorbeeld: MWS5.2 (Configuring a Wireless Network).

Product Breakdown Structure

Label: Module, Preparation en Lessons
Elke week in Moodle is door middel van labels ingedeeld in drie secties: Module, Preparation en Lessons.
1. Onder ‘Module’ wordt de Moodle les opgenomen waarin de lesstof voor die week wordt beschreven.
2. Onder ‘Preparation’ worden video’s en URL’s opgenomen, waarmee de studenten hun lessen thuis kunnen voorbereiden.
3. Onder ‘Lessons’ worden de Moodle lessen met vragen, opdrachten en practica opgenomen, waaraan de studenten in de lesuren op school kunnen werken.

Course en Module

Pagina: Outline en Objectives
Een ‘Course’ en een ‘Module’ zijn beide een Moodle les en deze bestaat uit verschillende pagina’s: van elke ‘Course’ en ‘Module’ wordt in ieder geval een pagina Outline (samenvatting) en een pagina Objectives (leerdoelen) opgenomen.

Voordelen
Indien we de Flipped Classroom op deze wijze in Moodle vastleggen, dan zijn er de volgende voordelen:
1. de lesstof is in tijd gepland en zeer gestructureerd opgebouwd;
2. een ‘Course’ en ‘Module’ zijn op het hoogste niveau vastgelegd, inclusief de Outline en de Objectives van het lesmateriaal.
3. het is eenvoudig mogelijk om een willekeurig (groeiend) aantal video’s en URL’s aan het lesmateriaal toe te voegen.
4. er wordt optimaal gebruik gemaakt van de Moodle objecten.


The Flipped Classroom


Teaching for Tomorrow: Flipped Learning


Why I Flipped My Classroom


Tegelwijsheid (5)

17/08/2013

“Misschien iets voor boven de frisautomaat?”

Tegelwijsheid 5

Tegelwijsheid 5

Zie ook: Tegelwijsheid (4),
https://edukeet.wordpress.com/2013/05/04/tegelwijsheid-4/