Archive for the ‘Interpretjes’ Category

Zorg dat hij/zij op de [t] komt

13/04/2014

De Nederlandse taal is door de vele spreekwoorden, gezegden, zegswijzen, uitdrukkingen en homoniemen best moeilijk te begrijpen en wie denkt dat de regels voor het vervoegen van werkwoorden [zo] logisch zijn, die kan ook op de koffie komen.

Bron illustratie: Man bijt hond

De regels bij het vervoegen
Net zo curieus als de vele spreekwoorden, gezegden, zegswijzen, uitdrukkingen en homoniemen zijn ook de regels, die men het vervoegen van werkwoorden placht te gebruiken. Wie kent deze regels -bijvoorbeeld- niet: wordt met dt en stam plus t.

Wordt met dt
Al heel vroeg heb ik geleerd dat “wordt met dt” onzin is, want hiermee -zo ontdekte ik onlangs- zou de vervoeging “worddt” worden. Nee, de juiste regel was: stam plus t.

Stam plus t
Afgelopen vrijdag ontdekte ik dat ook “stam plus t” niet steekhoudend is:) want wat zou dan de vervoeging van het werkwoord vergeten zijn? Het is immers niet: hij/zij vergeett.

Eindig op de t
Eigenlijk is er één regel, die “wordt met dt” en “stam plus t” overtreft, ook omdat [deze] regel het probleem van worddt en vergeett volledig opheft:) neem de stam en zorg dat hij/zij op de t (uit)komt.

Zorgt dat hij op de t eindigt

Uitzonderingen
Helaas is de Nederlandse taal nog niet zo [logisch] dat we nu met één regel uit de voeten kunnen:) wij mogen willen dat de student bij enkele werkwoorden (zoals mogen en willen bijvoorbeeld) de nieuwe regel weer vergeet. Het is immers niet: hij/zij/het magt en wilt.

Uw wachtwoord verloopt over 1 dagen

23/09/2013

Uw wachtwoord verloopt over 1 dagen

Cartoons

27/05/2013
Web Shop  
  Biotext
“.. je Biotext opschonen ..”