Archive for the ‘Digitactiek’ Category

12 handige tips voor Windows 7

03/05/2014

Op de website van Microsoft Windows vinden we 11 handige tips voor het werken met Windows 7 … 11 handige tips voor Windows 7

11 Handige tips voor Windows 7

We lichten drie tips eruit en vullen deze verder aan.

1. Voorbij optellen en aftrekken
Calculator

6. Bestanden uit je Jump Lists slepen
Jump Lists gebruiken om programma’s en items te openen

9. Plaknotities eenvoudig aanpassen
Plaknotities – Post-It blaadjes – op je bureaublad [Windows 7]

Sneltoetsen voor Windows

12. Sneltoetsen voor Windows
Sneltoetsen voor Windows

Clean Desktop Policy en de besteklade

03/05/2014

In het kader van een Clean Desktop Policy zou je kunnen overwegen om slechts enkele icoontjes op het bureaublad te plaatsen. Er zijn maar drie icoontjes nodig om de Clean Desktop Policy mogelijk te maken.
Clean Desktop Policy

Drie icoontjes

1. Een folder met “Clean desktop Policy” als naam, waarin je (tijdelijk) bestanden plaatst, die op het bureaublad staan.

2. Een uploadmogelijkheid als Dropbox om bestanden van waarde vanaf het bureaublad in de cloud te plaatsen.

3. De prullenbak als befaamste methode om je bureaublad (en andere folders) schoon te houden.
besteklade
Besteklade
Het effect is dat deze drie icoontjes als een soort ‘besteklade’ werken: bij het opschonen van het bureaublad kun je bestanden (tijdelijk) in de folder zetten, bestanden met waarde geef je een plaats in de cloud en alles zonder waarde gooi je eenvoudig in de prullenbak.

Taakbalk

Taakbalk
De taakbalk tenslotte wordt gebruikt om icoontjes voor het opstarten van veelgebruikte programma’s te plaatsen. Er zijn hiervoor dus geen icoontjes (snelkoppelingen) op het bureaublad meer nodig.

Vijf schakelbare harde schijven

02/05/2014

Ooit heb ik ooit een ontwerp met vier of vijf schakelbare schijven bedacht, omdat ik met een minimum aan middelen over verschillende computer- en besturingssystemen wilde beschikken.

Eis
De eis die ik aan het ontwerp stelde was dat schijven die niet worden gebruikt volledig offline zijn, of -beter nog- zelfs zijn uitgeschakeld.

Linux Windows Switch Hard Drive Switch Windows ESXi Switch Cables Between Switches Tagged Hard Drives

Middelen
In het ontwerp zijn de volgende middelen gebruikt:
1. computersysteem (hier: Q6600 en P5Q)
2. behuizing die groot genoeg is
3. schakelaars
4. vier (of zelfs vijf) harde schijven

Realisatie
In de behuizing zijn aan de achterzijde drie schakelaars geplaatst en tevens zijn er drie extra harde schijven in de behuizing geplaatst (er waren reeds twee harde schijven aanwezig).

Via de schakelaars wordt nu bepaald welke harde schijven zijn in- of uitgeschakeld: dit gebeurt voordat de computer wordt ingeschakeld en daarom zijn de schakelaars aan de achterzijde geplaatst.

Circuit Switchable Drives

Schakelmogelijkheden
Er kan nu voor drie verschillende mogelijkheden worden gekozen:

1. met de hoofdschakelaar [S1] wordt een keuze tussen Linux en Windows gemaakt.

2. met de schakelaar [S2] wordt eventueel een grote dataschijf (van 2 TB) erbij geschakeld. Er is ook een neutrale stand van deze schakelaar mogelijk, waarbij de harde schijf -ongeacht de stand van de eerste schakelaar- altijd is uitgeschakeld.

3. met de schakelaar [S3] kan voor Windows een aanvullende keuze worden gemaakt, namelijk een keuze tussen Windows XP, Windows 7, of Windows 8.

Vijf harde schijven versus Virtualisatie
Het is inderdaad zo dat de komst van Virtualisazation Technology het bovenstaande ontwerp nagenoeg overbodig heeft gemaakt, maar ergens in de lijn van Dual Boot Machines, Hard Drive Mobile Rack Drawers en Virtualization Technology vind ik de Switchable Hard Drives best een elegante en vooral ook goedkope oplossing.

De Windows XP is momenteel door een VMWare ESXi server vervangen, zodat de computer nu nog multi-functioneler is en nog een jaartje vooruit kan.

Projectfocus: bod vangen of een BOT doen

18/04/2014

Wij leren MBO- en HBO-studenten een realistische activiteitenplanning van een (complex) project op te stellen en om dit in een document op te nemen, dat ook wel het Plan van Aanpak (PvA) wordt genoemd.

Twee keer bot vangen
We zien dat studenten hun project nauwgezet in activiteiten verdelen, maar als docenten vangen we in het PvA vaak twee keer bot:
1. we zien de som van het aantal te besteden uren ontbreekt, terwijl wij dit totaal -als docent en opdrachtgever- juist erg belangrijk vinden.
2. we hebben met sommige teams wat moeite om duidelijkheid te krijgen over het (totaal) te werken aantal uren.

Bot down methode

Het BOT en het NET
Na het afgelopen project hebben wij de studenten daarom een ander recept (een andere methode) voorgeschoteld. In het recept ligt de focus op de begrippen Bruto Overall Total (BOT) en Netto Effective Total (NET) en staan deze totalen centraal.

Het BOT is het aantal uren dat je in totaal hebt te besteden. Een voorbeeld: als je met 3 personen gedurende 5 dagen 7 uren werkt aan een project, dan is dit aantal gelijk aan 105 uren.

Het NET is het aantal dat je effectief (intensief) aan het project zult werken en je kunt hiervoor een ratio in procenten afspreken. Een voorbeeld: indien je 85% van je uren effectief aan dit project werkt, dan is het NET gelijk aan (bijna) 90 uren.

Het NET wordt vervolgens -en volgens overeengekomen verhoudingen- verdeeld in fases, bijvoorbeeld: 15% initiatiefase, 30 % ontwerpfase, 40% bouwfase en 15% testfase.

De verschillende fasen worden daarna in activiteiten of taken verder verdeeld, waarbij een Product Breakdown Structure (PBS) als hulpmiddel wordt gebruikt.

De effecten van het BOT en het NET
De effecten van het nieuwe recept zal uit het volgende project wel blijken.

We verwachten de urentotalen in het PvA terug te vinden en we verwachten ook te zien hoeveel uren de studenten daadwerkelijk (van plan zijn te) werken, dus meer overeenstemming en helderheid te verkrijgen over hun projectinzet.

Het is voor studenten overigens volslagen duidelijk dat met het BOT een basis voor een bod mogelijk is, als het gaat om de uitbesteding en het gunnen van een project: het BOD, de prijs van een project wordt immers voor een groot deel door het BOT bepaald.

Projectfocus

Beroemde projectmanagement cartoon

Beroemde of beruchte projectmanagement cartoon

Misschien is een effect van het nieuwe recept dat studenten met hun BOT komen en hun project nu minder nauwgezet in activiteiten verdelen, omdat hun focus nu op het BOT en NET ligt en we kennen wellicht allen de beroemde of beruchte projectmanagement cartoon immers wel …