DAR of DART

Ooit werd bij een cursus het acroniem DAR geïntroduceerd, wat stond voor: Doel, Acties en Resultaat. We kunnen dit acroniem in sommige situaties uitbreiden tot DART, wat staat voor: Doel, Acties, Resultaat en Terugkoppeling.

DART

Didactisch handelen
We hebben geleerd om onze lessen met het doel (of de leerdoelen) te beginnen. De acroniemen DAR en DART sluiten hierbij heel mooi aan: we structureren hiermee ons didactisch handelen en geven leerlingen en studenten bovendien een waardevol instrument bij het oplossen van vraagstukken.

Een toepassingsvoorbeeld
We geven een toepassingsvoorbeeld van de acroniemen DAR en DART bij Rekenen. Hier leidt DAR(T) tot de drie (of vier) stappen bij het berekenen van rekenopgaven.

In de methode Rekenblokken van MALMBERG wordt uitgegaan van DAR via de onderstaande drie vragen (stappen).
1. Wat moet je berekenen? (Doel)
2. Welke berekeningen horen daarbij? (Acties)
3. Wat is het antwoord? (Resultaat)

We kunnen nu de drie vragen via DART in sommige situaties met een vierde vraag uitbreiden, namelijk met de controlevraag, of -stap.
1. Wat moet je berekenen? (Doel)
2. Welke berekeningen horen daarbij? (Acties)
3. Wat is het antwoord? (Resultaat)
4. Klopt het antwoord dat je hebt berekend? (Terugkoppeling)

Het effect
Het effect van de vierde vraag is dat een extra kwaliteitsborging in het stappenplan wordt bereikt. Je kunt deze vraag ook lezen als: is het antwoord dat je hebt berekend, inderdaad het antwoord op wat je moest berekenen?

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: