STEUNPUNT Taal&Rekenen mbo

STEUNPUNT Taal&Rekenen mbo

OCW wil in alle onderwijssectoren het taal- en rekenniveau op orde brengen. […] Het Steunpunt taal en rekenen mbo springt in op deze ontwikkelingen.

Zie: http://www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl/steunpuntmbo/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: