Projectfocus: bod vangen of een BOT doen

Wij leren MBO- en HBO-studenten een realistische activiteitenplanning van een (complex) project op te stellen en om dit in een document op te nemen, dat ook wel het Plan van Aanpak (PvA) wordt genoemd.

Twee keer bot vangen
We zien dat studenten hun project nauwgezet in activiteiten verdelen, maar als docenten vangen we in het PvA vaak twee keer bot:
1. we zien de som van het aantal te besteden uren ontbreekt, terwijl wij dit totaal -als docent en opdrachtgever- juist erg belangrijk vinden.
2. we hebben met sommige teams wat moeite om duidelijkheid te krijgen over het (totaal) te werken aantal uren.

Bot down methode

Het BOT en het NET
Na het afgelopen project hebben wij de studenten daarom een ander recept (een andere methode) voorgeschoteld. In het recept ligt de focus op de begrippen Bruto Overall Total (BOT) en Netto Effective Total (NET) en staan deze totalen centraal.

Het BOT is het aantal uren dat je in totaal hebt te besteden. Een voorbeeld: als je met 3 personen gedurende 5 dagen 7 uren werkt aan een project, dan is dit aantal gelijk aan 105 uren.

Het NET is het aantal dat je effectief (intensief) aan het project zult werken en je kunt hiervoor een ratio in procenten afspreken. Een voorbeeld: indien je 85% van je uren effectief aan dit project werkt, dan is het NET gelijk aan (bijna) 90 uren.

Het NET wordt vervolgens -en volgens overeengekomen verhoudingen- verdeeld in fases, bijvoorbeeld: 15% initiatiefase, 30 % ontwerpfase, 40% bouwfase en 15% testfase.

De verschillende fasen worden daarna in activiteiten of taken verder verdeeld, waarbij een Product Breakdown Structure (PBS) als hulpmiddel wordt gebruikt.

De effecten van het BOT en het NET
De effecten van het nieuwe recept zal uit het volgende project wel blijken.

We verwachten de urentotalen in het PvA terug te vinden en we verwachten ook te zien hoeveel uren de studenten daadwerkelijk (van plan zijn te) werken, dus meer overeenstemming en helderheid te verkrijgen over hun projectinzet.

Het is voor studenten overigens volslagen duidelijk dat met het BOT een basis voor een bod mogelijk is, als het gaat om de uitbesteding en het gunnen van een project: het BOD, de prijs van een project wordt immers voor een groot deel door het BOT bepaald.

Projectfocus

Beroemde projectmanagement cartoon

Beroemde of beruchte projectmanagement cartoon

Misschien is een effect van het nieuwe recept dat studenten met hun BOT komen en hun project nu minder nauwgezet in activiteiten verdelen, omdat hun focus nu op het BOT en NET ligt en we kennen wellicht allen de beroemde of beruchte projectmanagement cartoon immers wel …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: