Twitter puriteins

Edukeet twittert voortaan met een andere opmaak van (re)tweets en sluit vanaf nu meer aan bij algemeen geldende conventies.

In dit blogbericht wordt uitgelegd hoe de tweet en retweet er voortaan uitzien en wat het beoogd effect van de andere opmaak is.

Tweets
Accolades

Bij tweets staan de hashtags voortaan vooraan, gevolgd door de headline die zo kort en krachtig als mogelijk is. Belangrijk woorden worden met [haakjes] benadrukt. Informatie voor de lezer wordt tussen {accolades} gezet.

Verwijzingen naar blogberichten of media staan op het einde van de tweet en vaak wordt hier ook een verkorte hyperlink gebruikt.

Retweets
Denkwijsheid

Bij een retweet staan de (nieuwe) hashtags ook voortaan. De hashtags worden eventueel -maar niet noodzakelijk- gevolgd door de headline, die dan een reactie is op de oorspronkelijke tweet is.

Retweets worden met RT aangeduid, gevolgd door de @username van de oorspronkelijke tweetenaar en de oorspronkelijke (letterlijke) tweettekst.

Indien de oorspronkelijke tweettekst lang is, dan kort Edukeet de tweettekst in en geeft dit met […] aan. De oorspronkelijke hashtags worden ook (vaak) weggelaten.

Effect
Het effect van de veranderde opmaak van (re)tweets is, dat deze nu beter zijn te lezen. Bovendien staan de belangrijkste onderdelen voortaan vooraan: de hashtags en de headlines …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: