Kofferproof

Aan eerstejaars studenten vertel ik dat hun opdrachten en verslagen “kofferproof” moeten zijn, wat inhoudt dat zij de opdrachten en verslagen voorzien van correcte kop- en voetteksten met hun naam, de datum en het paginanummer.

Kofferproof

Ik vertel het hen als volgt. Stel je voor dat ik:
1. alle ingeleverde opdrachten en verslagen in mijn attachékoffer doe;
2. deze attachékoffer sluit en vervolgens heel goed door elkaar schud;
3. daarna de attachékoffer omgekeerd boven een tafel zal openen.

Ik vertel hen vervolgens de clou: dat ik alle (losse) papieren op de tafel weer kan samenvoegen en kan thuisbrengen op basis van de informatie in de kop- en voetteksten.

De volgende les deel ik alle opdrachten en verslagen uit. Alles dat niet op basis van de kop- en voetteksten was thuis te brengen leg ik echter voorin de klas met het verzoek aan de eigenaren om alsnog hun naam, de datum en het paginanummer erop te schrijven … mogelijk zal het alsnog worden nagekeken.

Het effect is dat de studenten via deze werkwijze leren dat zij hun producten volgens geldige regels en procedures aanleveren: indien het (bijvoorbeeld) niet juist wordt aangeleverd, dan kan dit immers leiden tot vertraging in de verwerking (beoordeling) van hun producten … en dat is ook een wijze les voor in hun toekomstige beroepspraktijk.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: