Werken met vaste structuren voor lesgeven

Powerpoint Windows 7

Kies er bij voorkeur voor om zoveel mogelijk met vaste structuren te werken bij het lesgeven. Het werken met vaste structuren biedt leerlingen helderheid en herkenbaarheid.

Vaste structuren op alle niveau’s bij het lesgeven

In de post Flipped Classroom in Moodle beschreven we op welke wijze de lesstof in een periode (van tien weken) wordt gestructureerd in cursus (course), module en les (lesson) en hoe de lesstof in een elektronische leeromgeving (Moodle) wordt opgeslagen.

In een lesblok (of blokuur) hanteren we een andere vaste structuur. Een lesblok kan (bijvoorbeeld) worden opgebouwd uit vier vaste delen, zoals dit bij Rekenblokken wordt gedaan: een start, een instructie, de reflectie en een verlengde instructie. We gebruiken een eenvoudige PowerPoint presentatie om de vaste structuur te ondersteunen.

In de lesblokken gebruikte opdrachten en practica bouwen we ook volgens een vaste structuur op. We hanteren hiervoor bijvoorbeeld een ‘template’ met gestandaardiseerde onderdelen.

De effecten van vaste structuren

Een effect van het werken met vaste structuren is dat deze houvast biedt voor de studenten, dus ook veiligheid.

Een tweede effect is dat het ook makkelijker is om lessen voor te bereiden: de docent kan zich volledig op de inhoud van zijn lesblokken richten en hoeft niet meer bij de vorm ervan stil te staan.

Een derde effect is dat met het gebruik van vaste structuren en ‘templates’ ook het gebruik en de inzet van digitale leermiddelen wordt vereenvoudigd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: