Flipped Classroom in Moodle

Inleiding
Het is altijd een hele uitdaging om de lesstof in de tijd te plannen. De uitdaging lijkt nog groter als we het concept van de Flipped Classroom in Moodle willen opnemen. In dit artikel doen we een poging daartoe.

Indeling in tijd
We delen de lesstof op drie niveau’s op: Course, Module en Lesson. Een ‘Course’ neemt een periode (van tien) weken, ofwel: een half semester. Een ‘Module’ neemt een week en in een week komen verschillende ‘Lessons’ aan bod.

Flipped Classroom

Les: Course, Module en Lessons
We gebruiken de Moodle les om een Course, een Module, of om de Lessons te beschrijven.
1. Een ‘Course’ krijgt een code met 0 als volgnummer, bijvoorbeeld: MWS0 (Installing and Configuring Microsoft Windows 7 Client).
2. Een ‘Module’ krijgt de code met een nummer 1 t/m 9, bijvoorbeeld: MWS5 (Configuring Wireless Network Connections).
3. Een ‘Lesson’ krijgt daarnaast ook nog een extra .prefix, bijvoorbeeld: MWS5.2 (Configuring a Wireless Network).

Product Breakdown Structure

Label: Module, Preparation en Lessons
Elke week in Moodle is door middel van labels ingedeeld in drie secties: Module, Preparation en Lessons.
1. Onder ‘Module’ wordt de Moodle les opgenomen waarin de lesstof voor die week wordt beschreven.
2. Onder ‘Preparation’ worden video’s en URL’s opgenomen, waarmee de studenten hun lessen thuis kunnen voorbereiden.
3. Onder ‘Lessons’ worden de Moodle lessen met vragen, opdrachten en practica opgenomen, waaraan de studenten in de lesuren op school kunnen werken.

Course en Module

Pagina: Outline en Objectives
Een ‘Course’ en een ‘Module’ zijn beide een Moodle les en deze bestaat uit verschillende pagina’s: van elke ‘Course’ en ‘Module’ wordt in ieder geval een pagina Outline (samenvatting) en een pagina Objectives (leerdoelen) opgenomen.

Voordelen
Indien we de Flipped Classroom op deze wijze in Moodle vastleggen, dan zijn er de volgende voordelen:
1. de lesstof is in tijd gepland en zeer gestructureerd opgebouwd;
2. een ‘Course’ en ‘Module’ zijn op het hoogste niveau vastgelegd, inclusief de Outline en de Objectives van het lesmateriaal.
3. het is eenvoudig mogelijk om een willekeurig (groeiend) aantal video’s en URL’s aan het lesmateriaal toe te voegen.
4. er wordt optimaal gebruik gemaakt van de Moodle objecten.


The Flipped Classroom


Teaching for Tomorrow: Flipped Learning


Why I Flipped My Classroom


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: