Resistentie van bacteriën tegen antibiotica aangestipt

Recistent tegen antibiotica

Hoe leg je aan een klas uit wat het gevaar is van resistentie tegen antibiotica? Je kunt dit met behulp van een Smart- of whiteboard heel leuk en begrijpelijk uitleggen.

Teken een cirkel en zet in de cirkel allemaal stippen: dit is een kolonie bacteriën. Je kunt het gedrag van bacteriën zelfs nabootsen door steeds meer stippen te zetten, alsof de kolonie zich sterk voortplant.

Leg nu eerst ook uit wat een antibioticum is en vertel vervolgens dat je de kolonie bacteriën met een antibioticum te lijf gaat. Wis vervolgens alle stippen, alsof de bacteriën door het antibioticum worden weggevaagd.

Vertel tijdens het wissen iets over erfelijkheid en overerfbare eigenschappen. Laat tenslotte twee stippen op het Smart- of whiteboard staan en leg uit dat deze bacteriën over een bijzondere eigenschappen beschikken: deze zijn namelijk bestand tegen het antibioticum.

Begin nu weer stippen te zetten en leg uit dat dit de ‘nakomelingen’ zijn van de twee bacteriën, die bestand zijn tegen het antibioticum.

Eding marker

Tip: je kunt nog beter de resistentie tegen antibiotica uitleggen door voor de ‘gewone’ bacteriën een whiteboard marker en voor de resistente bacteriën een Eding marker te gebruiken: in dit geval dien je wel te weten hoe je na afloop de twee ‘resistente’ stippen alsnog kunt verwijderen. (met een tweede antibioticum:-)


Wageningen UR: Antibioticumresistentie


RIVM: Antibioticaresistentie in Nederland neemt toe


Nu.nl: Resistentie tegen antibiotica ‘groot gevaar voor gezondheid’


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: