Straks nostalgisch: telefooncellen, de praatpaal en brievenbussen

Telefooncel Praatpaal Brievenbus

De informatisering en de digitalisering slaan op alle fronten toe: een groot aantal artifacts is reeds uit onze samenleving verdwenen, of zal in de komende jaren uit onze samenleving verdwijnen. Wat ging voor en wat zal nog volgen?

Huidige ontwikkelingen
Vijf jaar geleden werd besloten het aantal telefooncellen drastisch terug te brengen. Nu wordt gesproken over minder brievenbussen en het beëindigen van de praatpaalservice langs onze snelwegen.

Terugblik
Nostaligisch … een telefooncel in het straatbeeld. “Eind 2005 stonden er nog 4500 cellen in Nederland, maar 95 procent van de Nederlanders zou ze nooit gebruiken“, aldus de KPN (4 juli 2008).

Actualiteit
Nostaligisch … even een brief op de bus doen. “PostNL mag van minister Kamp het aantal brievenbussen halveren van 19.000 naar 8700“, dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer (3 juni 2013).

Vooruitblik
Nostaligisch … een praatpaal langs de Nederlandsche autosnelweg. “Ik acht afbouw van de praatpalenservice op termijn mogelijk“, schrijft Schultz (5 juni 2013).

Toekomstige ontwikkelingen
Wellicht is het een interessant lesidee om leerlingen te laten nadenken over hoe de informatisering en digitalisering onze maatschappij heeft veranderd en wellicht meer interessant: hoe onze samenleving door deze ontwikkelingen nog steeds verandert, of zal gaan veranderen …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: