Waarom je fouten “MOET” maken

Buret

Figuur 1: titratie
Klik op het plaatje


Vandaag heb ik aan mijn leerlingen uitgelegd waarom je fouten “MOET” maken. Ik deed dit aan de hand van een eigen onderwijservaring: bij een titratie (scheikunde) was ik een keer vergeten om te controleren hoe de buret was gevuld. Ik zat na een tijdje op een volgende druppel te wachten, die niet meer kwam en het gevolg was dat ik de hele proef (stofje vragen bij de amanuensis, afwegen, mengen, noteren, etcetra) moest overdoen. Ik heb deze fout daarna (door de irritatie) nooit meer gemaakt en zal in de beroepspraktijk ook altijd eerst controleren hoe de buret is gevuld.

Ik vertel de leerlingen dat het niet erg was om de proef (door de fout) over te doen, omdat in de onderwijssituatie goedkope scheikundige stoffen werden gebruikt (voorbeeld: het bepalen van het gehalte chloor in een reinigingsmiddel). In een (beroeps)praktijk zou het echter om zeer dure stoffen kunnen gaan (voorbeeld: een scheikundig stofje die uit duizenden bomen is gewonnen) en dan wordt het dubbel uitvoeren van een bepaalde proef een kostbare zaak.

Linosnede

Figuur 2: linosnede
Bron: http://jufjacquelien.web-log.nl/


Een tweede voorbeeld: in een onderwijssituatie en bij beginnende grafici wordt vaak goedkopere inkt (op waterbasis) voor de linosnede en het is dan ook helemaal niet erg als een beginner eens de bekende (beginners)fout maakt en de linosnede in spiegelbeeld ziet verschijnen. Echte drukinkten zijn stukken duurder, worden bij verkeerd gebruik vrijwel waardeloos en zijn bovendien veel moeilijker van de rollers en het andere gereedschap te verwijderen (er is hiervoor meer ervaring en begeleiding nodig).

Een derde voorbeeld: indien je tijdens de rijles, of rij-opleiding, bij een fietspad vergeet naar twee kanten te kijken en een fietser van de andere kant (die je niet verwacht) over het hoofd ziet, dan zal de rij-instructeur ingrijpen en keihard op de rem trappen. Na zo een ingreep zul je -denk ik- nooit meer vergeten om bij het naderen van een fietspad naar twee kanten te kijken en die fout dus niet meer maken, ook als er geen rij-instructeur meer naast jou zit.

Netmask

Figuur 4: een computernetwerk
Klik op het plaatje


Een gemaakte fout kan ook de start van een speurtocht (naar de oorzaak) zijn, die uiteindelijk kennis, inzicht en -uiteindelijk- ook voldoening kan opleveren en dit geldt zeker (ook) binnen het ICT-onderwijs (voorbeeld: een subnetmask dat foutief is ingetypt tijdens het configureren van een computernetwerk, of een fout in een computerprogramma) … lees ook: Fouten maken hoort pijn te doen?!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: