Er zijn momenteel geen mededelingen

Er zijn momenteel geen mededelingen

Figuur 1: er zijn momenteel geen mededelingen

Er zijn momenteel geen mededelingen (2)

Figuur 2: er zijn momenteel geen mededelingen

Een mededeling
Ooit vroeg ik me bij een mededeling op een NS-monitor af: is deze mededeling wel juist? Op een monitor achter de NS-balie stond namelijk: Er zijn momenteel geen mededelingen.

Geen mededelingen
Had de NS misschien beter helemaal niets op de monitor kunnen zetten? Nu was met “geen mededelingen” immers sprake van een zogenaamde contradictio in terminis (wat in het Latijn “tegenspraak in termen” betekent), want er was wel degelijk een (meta)mededeling: Er zijn momenteel geen mededelingen.

Geen mededelingen (2)
Bij nader inzien was de mededeling van de NS toch wel juist! Er stond immers slechts één (1) mededeling op die monitor, zodat dit wel waar was: Er zijn momenteel geen (lees: geen twee, of meer) mededelingen.

Geen nadere mededelingen
Welke mededeling had de NS ook op de monitor kunnen zetten? Er zijn hiervoor meerdere mogelijkheden en ik noem hier vijf voorbeelden:
1. Er is momenteel één mededeling, namelijk deze.
2. Er zijn momenteel niet meer mededelingen.
3. Er zijn momenteel geen mededelingen meer.
4. Er zijn momenteel geen verdere mededelingen.
5. Er zijn momenteel geen nadere mededelingen.

Geen naderende mededelingen
Het spreekt voor zich dat de laatste mogelijkheid (zie: voorbeeld 5) zeer waarschijnlijk een goed alternatief is. Verwar deze mogelijkheid overigens in deze contekst😉 niet met de volgende mededeling: Er zijn momenteel geen naderende mededelingen.

😉 “Binnen enkele ogenblikken naderen wij station Utrecht Centraal … “

One Response to “Er zijn momenteel geen mededelingen”

  1. Click tip top 7 (week 04) « eduKEET Says:

    […] Nieuw Een reactie op het nieuwe hyven Er zijn momenteel geen nieuwe mededelingen […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: