Eenmaal, andermaal, Twittertaal kennen ze (nog niet) allemaal

dataBASAAL

Figuur: databasaal-zoekresultaat


Ooit ben ik een serie blogs begonnen met namen, die bestonden uit de samenvoegingen van Engelse en Nederlandse woorden: eduKEET was daar één van. Verder was het typerend voor al die namen, dat er een (bijna) unieke hit in Google© was: zo kon je bijvoorbeeld de blogs dataBASAAL en softWAREMPEL eenvoudig via Google© terugvinden (zie: Figuur).

Het was echter niet houdbaar om zoveel blogs te onderhouden, zodat ik heb besloten om het totale aantal blogs terug te brengen tot twee stuks, namelijk eduKEET (deze blog) en keetWAY (de andere blog, die bestemd is/wordt voor mijn MBO ICT-onderwijs).

Toch vond ik het jammer om helemaal afscheid te nemen van de namen, zeker van een parel als interPRETJE(S) en ik besloot om de namen te gebruiken voor het indelen van de inhoudsopgave van deze blog (zie: Pages).

Bij het in gebruik nemen van Twitteraccount eduKEET ontdekte ik –grappig genoeg– tevens een nieuwe toepassing van de namen: je kunt er ook Twiterberichtjes (Tweets) mee kenmerken en mee terugvinden. Het lijkt dus een soort Twittertaal te zijn, waarmee je blogberichten en Twittertweets kunt stroomlijnen:

#brandbix – brandBIX (voer voor marketeers)

#interpretjes – interPRETJES (binnenpretjes van het Internet)

#twitterschitter – twitterSCHITTER (Twitterend schitterend)

#actualityding – acctualityDING … actualiTYDING (een nieuwstijding)

#teachinsite – teachinSITE … teachINSIGHT (een inzicht)

1 opmerking: probeer en gebruik deze nieuwe Twittertaal overigens gerust en veelvuldig en wie weet haalt een van de woorden/namen de volgende Van Dale(n) … ja en ik geef het toe: ook ik ben zo een beetje taalvandaal

2 opmerking: de woorden worden weer opgenomen in de volgende TOP 10 op deze website … wordt dus vervolgd.

One Response to “Eenmaal, andermaal, Twittertaal kennen ze (nog niet) allemaal”

  1. Click tip top 7 (week 04) « eduKEET Says:

    […] of password kiezen voor Twitter, Facebook, of Hyves 4. CFI en IB-Groep zijn nu (één) DUO 5. Eenmaal, andermaal, Twittertaal kennen ze (nog niet) allemaal 6. Vereniging Beter Onderwijs Nederland 7. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: