Cursus een veilig wachtwoord of password kiezen voor Twitter, Facebook, of Hyves – deel 2

geeltje

Figuur: gebruik geen geeltje


Inleiding
Je/uw password niet opschrijven? Geen woord uit het woordenboek? Geen datum erin? Het mag deels allemaal, mits met verstand gebruikt en indien je/u maar bedenkt dat een heel sterk password:

  • voldoende lengte heeft;
  • uit hoofdletter(s) en kleine letters bestaat; en
  • een vreemd teken (niet uit de bovenste rij van het toetsenbord) bevat.

Hieronder staat een stappenplan voor het vinden van een erg sterk password of wachtwoord, dat wel deels is opgeschreven, een woord bevat en een datum.

Stap 1
Kies een evenement of gebeurtenis in uw agenda, bijvoorbeeld:
Onderwijsconferentie
Krokusvakantie
Afspraak tandarts
Auto naar garage

Stap 2
Neem het evenement als uitgangspunt met (een) hoofdletter(s) in, bijvoorbeeld:
krokusVakantie
onderwijsCONFERENTIE
afspraakTANDarts
autoNaarGarage

Stap 3
Doe iets met (de datum van) het evenement of de gebeurtenis, bijvoorbeeld:
151 (datum 15 januari)
115
15I
#l=20 (#l = aantal letters)

Stap 4
Koppel het bovenstaande met (een) vreemd(e) teken(s) aan elkaar, bijvoorbeeld:
151”onderwijsCONFERENTIE
[115]onderwijsCONFERENTIE
15I/onderwijsCONFERENTIE
#l=20>onderwijsCONFERENTIE

Conclusie
Het via stap 1 tot en met stap 4 gevonden password is (deels) opgeschreven, bevat (een) woord(en) uit het woordenboek en (deels) een datum, maar is toch erg sterk … wel dien je / dient u natuurlijk het voorste deel (bijvoorbeeld: #l=20>) en het gebruik van de hoofdletter(s) te onthouden (niet opschrijven)! En je/u dient natuurlijk je/uw EIGEN logica te verzinnen!

Zie ook:
Een veilig wachtwoord of password kiezen voor Twitter, Facebook, of Hyves

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: