Een veilig wachtwoord of password kiezen voor Twitter, Facebook, of Hyves

Twitter Sign in

Figuur: Twitter Sign in (detail)

Inleiding
Een password voor een Twitteraccount dient met zorg te worden gekozen, want op Twitter mag men (ook) inloggen met een username en deze username is op Twitter openbaar (bij de meeste websites kan alleen via een e-mailadres worden ingelogd en dit e-mailadres is meestal alleen bekend bij vrienden en bekenden). Kies daarom voor Twitter een sterk password, dat (nog) is te onthouden.

Hoe kies ik een sterk password?
1. Zorg dat de lengte van het password groter dan acht tekens is; en
2. Zorg dat het password cijfers, hoofdletters en vreemde tekens bevat.

Hoe kies ik een password dat (nog) is te onthouden?
1. Zorg dat er een EIGEN “logisch verhaal” achter je/uw password zit; of
2. Maak met behulp van krantenkoppen drie logische groepjes, die worden gescheiden door een speciaal teken (zoals: !, @, #, $, :, ; /, etc).

Ad 1. Vijf voorbeelden van een password met een logisch verhaal:
1ANM,2brv (1 Aap-Noot-Mies 2 boom-roos-vuur)
020@edje.NL (fantasie mailadres met kengetal en met hoofdletters)
8plus3=ELF (8 plus 3 is 11, waarbij “11” in hoofdletters staat)
@192KS=jarig (op 19 februari is Katja Schuurmans jarig, ik ook)
E=e1jHOERA2x (Er is er een jarig HOERA 2x)

Ad 2. Vijf voorbeelden van een password op basis van een krantenkop:
161#HAITI#2doden (16-1-2010 – Twee doden Haïti geïdentificeerd)
161$A27$protest (16-1-2010 – Utrechters protesteren tegen verbreding A27)
161@FBI@blunder (16-1-2010 – FBI blundert met ‘Spaanse’ Bin Laden)
161%BTW%bedrijven (16-1-2010 – Bedrijven wachten op btw-geld)
161&Kabinet&vallen (16-1-2010 – Kabinet had kunnen vallen)

Tenslotte
1. Gebruik de voorbeelden uit dit bericht NIET als jouw/uw password, maar verzin zelf een STERK password met een EIGEN logisch verhaal, wijzig dit regelmatig en leen het NOOIT uit; en
2. Gebruik (dus) een apart password voor het Twitteraccount, dat sterk afwijkt van je mail- en bankaccount.

Je/u mag eventueel wel overwegen om voor Facebook (of Hyves) een versleutelde versie van dit password voor Twitter te gebruiken, maar kies daarbij ook je/uw EIGEN logica. Bijvoorbeeld:

T161$A27$protest (voorbeeld van een password voor Twitter)
F161$A27$protest (voorbeeld van een password voor Facebook)
H161$A27$protest (voorbeeld van een password voor Hyves)

Nogmaals: gebruik de voorbeelden uit dit bericht NIET als jouw/uw password, maar verzin zelf een STERK password met een EIGEN logisch verhaal en wijzig dit regelmatig!

3 Responses to “Een veilig wachtwoord of password kiezen voor Twitter, Facebook, of Hyves”

  1. Cursus een veilig wachtwoord of password kiezen voor Twitter, Facebook, of Hyves – deel 2 « eduKEET Says:

    […] Zie ook: Een veilig wachtwoord of password kiezen voor Twitter, Facebook, of Hyves […]

  2. Click tip top 7 (week 04) « eduKEET Says:

    […] je leerstijl volgens Kolb of volgens Vermunt 2. Tips om meer humor in je onderwijs te brengen 3. Een veilig wachtwoord of password kiezen voor Twitter, Facebook, of Hyves 4. CFI en IB-Groep zijn nu (één) DUO 5. Eenmaal, andermaal, Twittertaal kennen ze (nog niet) […]

  3. KPN sluit mail af na hack « eduKEET Says:

    […] Een sterk wachtwoord kiezen […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: